Deník.cz
 • 71 regionálních deníků
 • 23 regionálních týdeníků

www.denik.cz

Dotyk
NOVOTISK
novotisk
 • rotační ofsetový tisk

www.novotisk.cz

AdActive
adactive
 • mediální agentura
 • zastupující online inzerci
 • přes 80 zastupovaných webů
 • přes 4 miliony RU

www.adactive.cz

vlp VSTUPTE
Webfarm
newslab
 • tisíce aut na internetu

www.cars.cz

Časopisy VLM
 • 6 týdeníků
 • 4 čtrnáctideníky
 • 6 měsíčníků
 • 1 dvouměsíčník
 • 1 B2B titul
 • 9 webů

Časopisy VLM

Česká distribuční
česká distribuční
 • adresné doručování
 • 50% neadresného trhu
 • letáková samoobsluha
 • letáková samoobsluha
 • geomarketing

www.distribucni.cz

Websitemaster
estranky
 • tvorba webových stránek
 • zdarma

www.estranky.cz

PNS
pns
 • distribuce novin a časopisů
 • do volného prodeje

www.pns.cz