VLTAVA-LABE-PRESS
vlp denik

71 regionálních deníků
23 regionálních týdeníků
www.vlp.cz www.denik.cz

NOVOTISK
novotisk

rotační ofsetový tisk www.novotisk.cz

AdActive
adactive

mediální agentura
zastupující on-line inzerci
přes 80 zastupovaných webů
přes 4 miliony RU
www.adactive.cz

NewsLab
newslab

webová infografika
tisková infografika
mobilní aplikace
multimedia a reklama
www.newslab.cz

vlp

mediální skupina

Astrosat Media
astrosatmedia

časopisecké vydavatelství
6 týdeníků
4 čtrnáctideníky
6 měsíčníků
1 dvouměsíčník
1 B2B titul
9 webů
www.atrosatmedia.cz

Česká distribuční
česká distribuční

adresné doručování
50% neadresného trhu
letáková samoobsluha
geomarketing
www.distribucni.cz

Websitemaster
estranky

tvorba webových stránek
zdarma
www.estranky.cz

PNS
pns

Distribuce novin a časopisů
do volného prodeje www.pns.cz